2015-06-29

Majątek

Majątek na 31.12.2016r.

Środki trwałe - 14.990.062,34 zł
 

 

Majątek wg stanu na dzień 01.01.2016r.
 

Środki trwałe netto: 14.990.062,34 zł
w tym:

grunty 76.230,00 zł
budynki, lokale i obiekty 14.287.479,31 zł.
urządzenia tech. i maszyny 532.762,82 zł.
środki transportu --------------------
inne środki trwałe 93.590,21 zł.

 

 

MAJĄTEK wg stanu na dzień 01.01.2015r.

Środki trwałe netto - 15.462.548,12 zł

w tym:

- grunty 76.230 zł

- budynki, lokale, obiekty 14.759.510,31 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 493.883,82 zł

- środki transportu 600,58 zł

- inne środki trwałe 132.323,41 zł