2016-06-21

Rejestry w Nyskim Domu Kultury

Rejestry prowadzone w Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie:

 

1. Ksiązka kontroli

2. Rejestr Zarządzeń Dyrektora Nyskiego Domu Kultury

3. Rejestr druków ścisłego zarachowania

4. Rejestr delegacji

5. Księga korespondencyjna (poczta przychodząca i wysyłana )

6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych  (  sprawy służbowe i prywatne)

7. Rejestr pieczątek

8. Rejestr pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

9. Rejestr pracowników zwolnionych (archiwizacja)

10. Ewidencja zwolnień lekarskich

11. Rejestr wypadków przy pracy

12. Ewidencja kart drogowych

13. Ewidencja zakupu paliwa do samochodu służbowego

14.Inne rejestry pomocnicze związane ze stosunkiem pracy

15. Centralny Rejestr Umów.